Bitcoin

Počet Přepočet

3042 USD 61539.66 CZK

Bitcoin

Vlastnosti

Na rozdíl od většiny měn není bitcoin závislý na důvěře jejímu vydavateli ani prostředníkovi (bance, státu…). Pro provádění transakcí se využívá distribuovaná databáze napříč body peer-to-peer sítě.K zabezpečení sítě je využita kryptografie, umožňující používat pouze peníze, které daný uživatel vlastní, a zabraňující opakovanému využití již utracených peněz.

Uživatelé a minéři

Veškerá komunikace v síti probíhá pomocí počítačového programu (nebo jiného klienta, např. na mobilu), který přímo komunikuje s dalšími uzly (účastníky). Účastníci jsou dvojího druhu: koncoví uživatelé a minéři. Každý účastník může být koncový uživatel, minér, anebo obojí.

Základní princip fungování

  • koncoví uživatelé jsou lidé, kteří si posílají peníze. Každý uživatel má jednu nebo více peněženek, které slouží jako adresy pro platby. Současně si také udržují distribuovanou databázi všech proběhlých transakcí v síti - tzv. blockchain (v případě plnohodnotného klienta; je možné se na databázi ptát jiného důvěryhodného uzlu, popř. si udržovat jen část). Tak každý uzel ví, která mince/část v síti patří které peněžence. Každé peněžence náleží soukromý a veřejný klíč. Pokud chce uživatel poslat peníze, vezme patřičný obnos svých mincí + případný poplatek (viz dále) a vytvoří transakci, kterou podepíše soukromým klíčem. Tuto informaci rozešle všem uzlům (uživatelům), ke kterým je připojen, ti to rozešlou dalším apod. do celé sítě. K příjemci tak informace o platbě probublá téměř ihned (v řádu sekund), transakce však ještě není tzv. potvrzena.
  • minéři potvrzují transakce a zabezpečují důvěryhodnost sítě výpočetní silou. Minér vezme transakce, které čekají na potvrzení a snaží se najít takovou kombinaci, aby se její hash vešel pod nějaký stanovený limit. Nalezení takového hashe je velice obtížné a síť je nastavena tak, aby se to v celé síti dařilo průměrně jen jednou za 10 minut. Kterému minérovi se to podaří, ten vytvoří nový blok, ve kterém jsou zahrnuty všechny transakce (které se rozhodl zahrnout). Při vytvoření bloku si minér ponechá veškeré poplatky ze zahrnutých transakcí + odměnu. Odměna je momentálně 25 BTC a jedná se o jediný a předem stanovený způsob emitace nových peněz. Odměna se však každých 210 000 bloků (tj. každé 4 roky) snižuje na polovinu a růst množství peněz zastavuje. Minér si může vybrat, které transakce zahrne a které ne (podle výše poplatku), nyní je ale většina ochotna přijímat i bezplatné transakce. Je důležité zmínit, že protože je síť anonymní, minéři neví nic o odesílatelích ani příjemcích a jediným smysluplným kritériem pro zahrnutí nebo nezahrnutí transakce do bloku je právě zvolený poplatek. Stejně tak minér, který nalezne hash (a rozhoduje o zařazení) je vždy náhodný. Transakční poplatky a odměna jsou ekonomickou motivací činnosti minérů. Snižováním odměny dojde ke stále většímu vyžadování transakčních poplatků.

Nikdo jiný kromě uživatelů a minérů v síti nefiguruje.

Potvrzování transakcí

Minéři řeší umělý problém (hashe) proto, aby vytvoření nového bloku bylo velice složité a tedy i velice obtížně padělatelné. Pokud by chtěl útočník změnit platební historii, musel by mít k dispozici výpočetní výkon větší než je celý zbytek sítě. Bitcoin počítá s tím, že takové množství výkonu žádná jedna entita nemá. I kdyby se to ale někomu povedlo, mohl by měnit pouze své vlastní transakce a zamezit potvrzování ostatních transakcí (tedy nemohl by například převádět cizí peníze k sobě ani stávající databázi nějak ničit).(Tento útok je nepravděpodobný, např. v březnu 2013 byla síť minérů 30× výkonnější než nejrychlejší superpočítač světa.)

Každý nový blok odkazuje na předchozí blok, a tím potvrzuje i všechny předešlé transakce. Tudíž každá transakce je potvrzena tolikrát, kolik bloků bylo vytvořeno od prvního zahrnutí (včetně toho prvního bloku). Čím více potvrzení, tím obtížnější je padělatelnost celého procesu, a tím tedy více může příjemce věřit, že mu peníze skutečně přišly. Obecně se nízké částky (pití v automatu) přijímají i bez potvrzení, běžné částky 1 - 3 potvrzení, originální klient bere transakci za zcela důvěryhodnou při 6 potvrzeních.

Obtížnost nalezení bloku (limit hashe) je každých 14 dní upravována podle aktuální výpočetní síly všech minérů tak, aby byl nový blok uvolněn právě každých 10 minut. Měna je tedy do sítě uvolňována přibližně stále stejnou rychlostí, nehledě na počet minérů.

Více o technických podrobnostech fungování česky viz

Peněženky a placení

Každý uživatel má jednu nebo více peněženek/adres. Kvůli anonymitě je doporučeno pro každou příchozí platbu vygenerovat novou adresu (odesílatel pak neuvidí zůstatek příjemce, protože bude posílat peníze na prázdnou adresu). Ke generování adres ale dochází i interně; při odesílání nelze utratit pouze část, takže se automaticky vytvoří další vlastní adresa a platba se rozdělí na dva příjemce: na jednoho, kterého uživatel zadal, a zbytek částky se pak pošle na nově vygenerovanou adresu.Tuhle vlastnost však většina klientů před uživatelem zcela skryje; je tak vidět pouze v blockchainu.

Vlastnictví peněženky není v síti nijak „vidět“. S penězi v dotyčné peněžence může nakládat ten, kdo vlastní soukromý klíč (typicky ten, kdo peněženku vytvořil). Zůstatek, který se uživateli zobrazuje v klientu, je pak pouze součtem peněz na těch peněženkách, od kterých má klient soukromý klíč.

Z toho důvodu nemusí být příjemce při příjmu peněz k síti připojen; transakce proběhne stejně. Klient si při dalším spuštění jen zkontroluje pohyby na jeho peněženkách a podle toho upraví zůstatek, který se zobrazí uživateli.

Adresa je hash veřejného klíče (zhruba) a aby se dala použít (poslat na ni peníze), nemusí být nikde v síti registrovaná. Síť ji poprvé uvidí až při vlastním poslání peněz. Adresu tak lze vytvořit zcela offline.

Ztracená peněženka

Aby se zabránilo překlepům při opisování adresy, má v sobě vestavěný kontrolní součet (nedá se tedy splést s pravděpodobností 1 : 4 mld.). Pokud by se tak přesto stalo (nebo někdo schválně dopočítal kontrolní součet neexistující adrese, jako např. adresa Bitcoin platby  1wvtqz2xz5XXvBrZLuaPnpPCMTgjzXUCL ), peníze na tuto adresu budou navždy ztraceny. Stejně tak se stane, pokud uživatel ztratí peněženku (smaže ji) a nemá zálohu. V Bitcoin síti neexistuje nic jako „ztracená peněženka“, protože nelze nijak poznat, že k ní nikdo nevlastní soukromý klíč. Pro ostatní účastníky sítě je taková událost prospěšná; velice mírně se zvýší hodnota jejich bitcoinů (dojde k deflaci). Analogií v reálném světě je spálení bankovek.

Mining pooly

Protože je najití bloku náhodný proces, pro malé minéry je výdělek velice nepředvídatelný. Minéři se proto často sdružují do tzv. mining poolů a zkoušejí štěstí společně. Pokud některý z nich nalezne blok, odměna se rozdělí mezi všechny minéry. Hlavní výhodou je větší předvídatelnost; zatímco minér s průměrnou grafickou kartou by našel blok v průměru až po roce a do té doby by nezískal nic (srpen 2012), v poolu může dostávat poměrně malou část i několikrát denně. Nevýhodou jsou pak obvyklé poplatky poolům v řádu procent

Kontroverze

Bitcoin přináší poměrně velké množství nových přístupů, které vzbuzují diskuse a otázky nad budoucností měny. Častá tvrzení jsou:

  • zabudovaná deflace měny: kvůli omezenému množství peněz bude docházet k trvalé deflaci, avšak mnoho ekonomů zastává přínos spíše inflace. Oponenty jsou zastánci deflační ekonomiky
  • krytí měny: hodnota měny je pouze spekulativní, samotná měna není ničím kryta. Častým protinázorem je poukázání na fakt, že současné fiat měny taktéž nejsou ničím kryté
  • zneužitelnost pro trestnou činnost: měna je kvůli náročné vystopovatelnosti a nemožnosti kontroly vhodná k trestné činnosti.Ke stejnému účelu však lze zneužít i běžnou hotovost, neboť ta je také relativně anonymní. Ale také velké množství komodit.
  • neúplná anonymita: neexistuje opravdu spolehlivé zakrytí toho, jaké peníze odkud přišly
  • nutnost generování adres: neexistuje žádná obdoba „variabilního symbolu“ ani zprávy připojené k platbě. Pro každou platbu - má-li být identifikovatelná - je nutné vytvořit další adresu. To je také nutný požadavek pro zachování anonymity